۱۳۹۲ خرداد ۷, سه‌شنبه

سایه شماالو کسی خونه نیست؟
هیچکی اون بالا نیست جواب آدمو بده یعنی؟Meditate
دارم یواش یواشی می‌ترسم دیگه. چقده هی شبا صدات کنم و نشنوی؟
تازه اونام که می‌گن جای تو اومدن تا پدرمون رو فعلنی درارن هم که،  صدامون رو نمی‌شنون
تو خودت گفتی بعضیا از دوستاتن و می‌تونن به جای تو پدرمون رو درارن؟
خودت گفتی اون آقاهه به جای شما نشسته؟
تو مگه تو اون کتابت نگفته بودی که ما فقط یه رئیس داریم اونم فقط شمایی؟
هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان؟
نگفته بودی از روحت فوت کردی تومونDuh  تا تو رو دوست داشته باشیم و فقط از تو که توی خودمون هم هستی کمک بخوایم؟
پس ایی آقاهه که می‌گه به جای تو نشسته کیه؟
نگفتی یه خدا بیشتر نداریم؟
نگفتی روحت رو فوت کردی توی ما تا خودمون بلد بشیم چه‌طوری آدم خوبی باشیم؟
پس اینا که میگن از دوستان شمان و سایه شما و اینا، کی‌سن؟
یعنی دیگه نمی‌خواد واسه‌ات نماز بخونیم؟Bow Down
یعنی دیگه نباهس شما رو صدا بزنیم؟
خب ایی آقاهه که از تو بدتره
می‌گه نه کسی حرف بزنه، نه بگه چرا؟ نه بخنده نه عاشق بشه و نه هیچی
تو که اصلا پیدا نیستی و تازه خودتم همه‌ی همه‌ی دنیا رو ساختی این‌قده به ما بشین بتمرگ نمی‌کنی
که ایی آقاهه می‌کنهhttp://smileys.smileycentral.com/cat/15/15_16_1.gif
پس ایی تکلیف من چیه؟
دیگه به جای شما باهاس واسته ایی آقاهه نماز بخونم؟
آخه ایی کیمیان که می‌گه تو توی همه مون هستی
پس دیگه چرا باهاس از یه آقای دیگه اجازه بگیریم؟ هااااان؟
نکنه خودت دیگه حوصله نداری مواظب‌مون باشی؟ هااااان؟
ایی آقاهه که می‌گه اصنم با پسرای همساده نهGirl Soldier Kiss بازی کنیم نه بخندیم و نه شاد باشیم
خب پس چرا ما رو مخسره کردی
از اول می‌گفتی تو فقط یکی نیستی و این همه سایه داری که حرفان خودتم گوش نمی‌دن
که مام از رو دستاشون نگاه کنیم 
و هیچی به کاران شما کار نداشته باشیم
فقط یه چیزی
دیشب تا صبح نخوابیدمHalloween Scarecrow از این فکر که بیایم اون بالا و نه بالایی باشه
نه شمایی
اگه بودی که همه آدما از الکی از جای تو حرف نمی‌زدن بگن سایه‌ات  و اینا
Girl With Gumاونا باهاس بیشتر از ما از شما می‌ترسیدن که می‌گن شما رو می‌شناسن و اینا، یا ما که فقطی حرفان یکی دیگه رو باور کردیم که شما هستی؟؟
وقتی اونا نمی‌ترسن
حتمنی واجبه که فقط ما بنده های کوچولوت ازت بترسیم؟
یا که راس راستی پوست همه رو اون روزی بناست بکنی؟
نمی‌شه یه ذره من عاشقی کنم؟
نمی‌شه یه ذره پابرهنه روی چمن‌ها بدوم؟
نمی‌شه یه نخود بخندم
Medusaیه هوا موهام رو باد بدم
بعدشم نترسم اون روزی بناست پدرمون رو دراری، مثل دوستات؟