۱۳۹۲ خرداد ۲۹, چهارشنبه

حق چشم به جای درآمد نفتجل‌الخالق
چه می‌کنه این ذهن؟
این، چشم؟
یا چی بگیم که حق مطلب ادا شده باشه؟
رصد کن، ببین چه به سر کشورهایی آمد که ما طی این سه ، چهار سال نشستیم پای سریال‌هاشان
به قول بی‌بی‌جهان:
تا نباشد چیزکی ، مردم نگویند چیزها
لابد این داستان چشم زخم و چشم تنگی و ... اینا یه سابقه‌ای داشته که افتاده سر زبان‌ها؟
مام که مردم خود جوش و فعال، اگر اندکی دقت داشته باشیم ، می‌تونیم در اندک زمان
حق چشم را جایگزین درآمد سالانه‌ی نفت کنیم
یعنی می‌تونیم از این به بعد از مردم دنیا حق چشم بگیریم و ول ول بگردیم،‌یا نه؟
با کره‌ی جنوبی شروع شد و سریال‌های کره‌ای
اون‌که از اوضاعش با کره‌ی شمالی دیدیم و خطر حمله‌ی همسایه
یا باختش به تیم ملی ایران
یا از ترکیه بگم که شده خوراک شب ملت و می‌بینی چه به سر ملتش اومد
یا حتا می‌خواهی از برزیل بگم
یا حال نمی‌کنی از سیل دیروز هند؟
کلی عشق برزیل و ترکیه به دلم افتاده بود و آرزو می‌کردم به هر ژانگولر بازی هم که شده، ما بقی مانده‌ی عمر را در یکی از این دو به سر کنم
روم سیاه شرمنده دست ما نبود که چشم کرد با شما هر چه کرد
خلاصه که چی مونده؟
مکزیک و کلمبیا
خدا رحم کنه به ویکتوریا