۱۳۹۶ فروردین ۵, شنبه

رهبر مسیحیان جهان خیال همه را راحت کرد


 فرمایشات اخیر یا جدید
یا شاید هم قدیم و من تازه دیده را
شنیدی ؟
 خیال جمیع بشریت رو راحت کرده و دو سه روزی است در سرم بالا و پایین می‌پره و حودش شده کلی ماجرا
خدا رو شکر نه تنها من که هیچ کس تا آخرین لحظه که غزل خداحافظی رو می خونیم
مطمئن نمی شیم کی راست گفته کی دروغ
بعد از مرگ ته زندگی چی بود؟
عاقبت خدا بود یا نبود؟
خبری بود یا نبود؟رهبر مسیحیان جهان خیال همه را راحت کرد

عیــــــــــــــــــــــــــــــد همه‌مون مبارک

دروغ چرا؟
 از بچگی مدام حتا شده با انگشت روی پام از داخل جیب شلوارم، می‌نوشتم
شاید حتا به شوق همین یک قلم به این دنیا آمده بودم؟
به هر حال این مدت در دفتر نوشتم
اما  ، تایپ روی کیبورد یک چیز دیگه است
 سرسره‌ای‌ست که حروف از بالای آن سر می‌خوره و بر ورق می‌ریزه
القصه که کلی دلم برای این‌جا تنگ بود با یا بی مخاطب
اونش مهم نیست. 
مهم اینه که می‌نویسم تا از سرم بیرون بره و سبک بالا دست دستی یا سر سری کنم
و مهم‌تر از همه این‌که 
عیــــــــــــــــــــــــــــــد همه‌مون مبارک

از انتظار تا رسیدن