۱۳۹۶ اردیبهشت ۴, دوشنبه

هرگز هنوز  با رسیدن ابرهای سیاه دلتنگی
قند در دلم آب می‌شود و
 کودکانه  باور دارم ، قطرات آبی  را که در پس ابر،  انتظار بارش می‌کشند
  چه  شیرین‌ است
  امید  بارانهرگاه چنان دل تنگم که زندگی را پس بزنم
چند نخ سیگار پشت هم می‌کشم
پک می‌زنم عمیق عمیق
سر پیری خلاف‌مون تازه شده چند نخ سیگار