۱۳۹۱ مهر ۲۵, سه‌شنبه

عطر سید جوادسفر خوبی بود
پر از ماجرا
تازه رسیدم، بزودی سفرنامه را می‌نویسم
فقط خواستم گفته باشم، عطر سید جواد مشهد که مدتی نایاب بود رسید
یعنی بعد از هشت روز غیبت باز هم این منم